Priser:

Priser:

Våra priser för kunder som angett fraktadress inom EU innehåller alltid moms samt alla  tullavgifter. Därför tillkommer inga extra kostnader i samband med inköpet.

 

För länder utanför EU bestäms ev. tullavgifter av lokala lagar.